Wczytuję dane...
Malarstwo olejne


Malarstwo olejne jest techniką, która posługuje się farbami olejnymi. Technika ta polega na pokryciu zagruntowanego, nabitego na krosno (rodzaj ramy) płótna, płyty, deski bądź innej formy podobrazia farbami. W skład farb wchodzi olej lniany (rzadziej konopny lub makowy) oraz odpowiednie dla danego koloru pigmenty. Mimo że malarstwo olejne jest kosztowna techniką, uznane jest za metodę wyjątkowo znaczącą. Związane jest to z bardzo dużymi możliwościami mieszania i łączenia barw, uzyskiwania na obrazie efektu połysku bądź matu. Stworzenia wrażenia półprzezroczystości lub przenikania się barw. Malarstwo olejne pozwala również uzyskać efekt złożonych faktur czy impastów (nakładanie grubej, wypukłej warstwy farby przy pomocy szpachli lub dużego pędzla. Malarstwo olejne po opanowaniu jego podstawowych zasad wydaje się być techniką wdzięczną i przychylną malarzowi. Umożliwia nanoszenie na obraz drobnych poprawek, poprzez nakładanie kolejnych warstw farby. W wyniku tego obrazy olejne charakteryzuje wyjątkowo duża trwałość. W malarstwie olejnym wyróżniamy dwie gówne techniki:

Technika klasyczna:
Polega na nakładaniu na zabarwioną zaprawę (grunt) cienkiej warstwy barwnego werniksu, następnie położeniu kliku lub nawet kilkunastu półkryjących badź przezroczystych warstw farby olejnej. Tak malowane obrazy przejawiaja zaskakującą głębię kolorów i grę odcieni.

Technika alla prima:
Powstała w XVIII wieku. Wydaje się być prostsza i szybsza od techniki klasycznej. Polega na nakładaniu na podobrazie grubym pędzlem lub szpachlą jednej (często grubej) warstwy kryjących farb. Często farby mieszane są bezpośrednio na obrazie.